Traduceri:
0722 TRADUC (0722 872382)
0744 TRADUC (0744 872382)

Traduceri, translatii, autorizate, legalizate, apostila Haga prin Martin Consulting
HOME | CONTACT | CAREER | LOGIN

O NÁS

Martin Consulting, nejznamnější překladatelská agentura z Bucurešti, je rumunská společnost s úplným soukromým kapitálem, která počinájíc rokem 1992 poskytne překladatelské služby a tlumočení z a do rumunštiny, z a do většiny jazyků.

Všichni naši překladatele a tlumočnici jsou absolventi jazykových oborů profilových fakult a navíc jsou jmenovani rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti, tak že pokud si přejete, překlady mohou být soudně ověřeny notářem a vybaveny Apostille (Convention de La Haye)

APLIKACE CAT

Tam kde je to potřebne, použiváme specializováných aplikací software: překladatelské paměti a terminologické databaze k zajíštění důslednosti a kvality překladatelských projektů.

Uvedeme stále nejnovější aplikace software do překladu a nejlepší metodiky k zlepšení kvality a snížení operačních výdajů.

Aplikacemi CAT, mužeme nabídnout snížení ceny u projektů s opakujícím textem a také zkratit čas výkonu. Tak, u textů na základě dřívě překladaných dokumentů, fakturujeme jenom nově překladaný text.

SLUŽBY

Překlady a tlumočení z a do více než 30 jazykú pro následující oblasti:

Naše firma přesně dodrží dohodnuté terminy. Na Vaši žadosti dodáme překlady vytištěnou formou nebo na magnetickém nosiče (kazeta, disketa, CD nebo DVD).

APLIKACE DTP

Vysledná podoba dokladu je identická s originalem ( překladný text má stejný format a stejnou podobu).

Pro konference, kongresy, podnikatelská setkání, propagační představení, umělecké vernisáže nebo jiné mondenní údalosti jsou vedle Vás naši odborní tlumočnici aby Vám nabízeli kvalitní a zrychle tlumočení.

Obvykle překladáme asi 4000 slov během 24 hodin, ale podle Vaši žadosti a rozpočtu uděláme všechno možne aby Vám dodali práce co nejrychleji.

Mlčenlivost o dozvědených údajech je profesionální povinnost naše firmy.

Na jiných dotázech spojených s překlady muže Vám telefonicky odpovídat paní Tichescu Ruxandra:

tel.(+4) 0744 356635 
(+4) 0722 347225(+4) 0722 FISCAL
(+4) 021 3483248 

nebo pisemně faxem: (+4) 021 3483248
E-mail: office@translator.ro

Čekáme Vás v naších kancelářích z:

Bulv. Camil Ressu 53, bud. H14, sch. 7, byt. 123, přízemí
Bucurešť 3 -031744, Rumunsko
tel. (+4) 021 3483248

Bulv. Nicolae Bălcescu 23A, sch.B, patro.1, byt 20
Bucurešť 1, i -010044, Rumunsko
(+4) 021 3151234

Pokud jste autorizovaný překladatel a máte zájem pracovat v našem kolektívu prosíme tento formulář vyplnit.