Traduceri:
0722 TRADUC (0722 872382)
0744 TRADUC (0744 872382)

Traduceri, translatii, autorizate, legalizate, apostila Haga prin Martin Consulting
HOME | CONTACT | CAREER | LOGIN

אודותינו

Martin Consulting srl הנה חבר רומנית בעלת הון פרטי אינטגרלי המספקת שירותי תרגומים בכתב ובעל פה, מ/ב רומנית ל/מ רוב שפות העולם

כל המתורגמנים השייכים הצוות המקצועי שלנו הנם בוגרי פקולטות מתאימות בעלי תעודת הסמכה רשיון מטעם משרד המשפטים, כך שכל המסמכים ניתן יהיה לאשרם נוטריונית אם רצונכם בכך.

מגוון השירותים

תרגומים מכתב ובעל פה מ/ב 30 שפות בתחומים הבאים:

חברתנו תכבד בקפדנות יתרה את מועד מסירת המסמכים. העבודות יסופקו, לפי בחירתכם, הן על גבי נייר (נערכים במחשב) הן מוקלטות על בסיס מגנטי (קלטת, תקליטון, או דיסק).

במקרה דל ועידות, כינוסים, פגישות עסקיות, תצוגות קידום, תערוכות אומנותיות, המתורגמנים המקצועיים שלנו יהיו לידכם לספק לאלתר את התרגום הנחוץ.

אנו נוהגים בדרך כלל לתרגם 4000 מילים תוך 24 שעות, אך על פי בקשתכם ותלוי בתקציבכם, נעשה כמיטב יכולתנו כדי שבמשך זמן הקצר ביותר נספק לכם את העבודות המבוקשות.

שמירה על סודיות תוכן התרגומים הנה התחייבות מקצועית ממדרגה ראשונה בחברתנו.

ניתן לקבל תשובות והסברים נוספים על כל שאלותיכם, במשך 24 שעות ביממה, במס. הטלפון:
(+4) 0744 356635
(+4) 031 4083262
גב' טיקסקו רוקסנדרה.
או תוכלו לפנות בכתב למס. פקס.
021 3483248

E-mail: office@translator.ro