Traduceri:
0722 TRADUC (0722 872382)
0744 TRADUC (0744 872382)

Traduceri, translatii, autorizate, legalizate, apostila Haga prin Martin Consulting
HOME | CONTACT | CAREER | LOGIN

HAKKIMIZDA:

Bükreş’te en iyi bilinen tercüme ofisi, Martin Consulting, tamamen özel sermayeli olup, 1992 yılından itibaren dünya dillerinin çoğunu Romence’den veya Romence’ye çevirmektedir.
Yeminli tercümanlarımızın tümü yazılı ve sözlü çeviri yapıp, ilgili fakülte mezunudur ve ayrıca Romanya Adalet Bakanlığı tarafından yetkili kılınmışlardır. Dolayısıyle, arzunuz üzerine, tercümeleriniz noter onaylı ve La Haye Anlaşması Tasdik Şerhi ile tasdik edilebilir.

CAT UYGULAMALARI

Gerekli olduğunda, uzmanlamış software uygulamaktayız: tercüme hafızaları ve tercüme projelerinin doğru ve kaliteli olmalarını teminen açıklama data bazları.
Kalitenin sağlanması ve işlemsel maliyeti düşürmek için sürekli olarak, tercümeler için en yeni software uygulamalarını kullanmaktayız.
CAT uygulamaları sayesinde, metnin tekrarlanmasını içeren projelerde zaman kazanıp, fiyat indirimi uygulayabiliriz. Dolayısıyle, önceden tercümesi yapılmış bazı belgelerde sadece yeni tercüme edilen metin üzerinden fiyat tespiti yapılır.

HİZMETLER:

Aşağıdaki alanlarda 30 lisana ve lisandan yazılı ve sözlü tercüme yapılmaktadır:

Tercümelerin teslim edilme süresine firmamız tarafından aynen uyulmaktadır. Tercümeler arzunuza göre kağıt (bilgisayardan) veya manyetik band (kaset, disket, CD veya DVD) üzerinde olabilir.

DTP UYGULAMALRI

Tercümeleriniz kaynak belgenizin aynı formatta ve aynı görünümünü taşımaktadır.

Tercüme edilen belgelerin kaynak belgelerle aynı formatta ve sayfaya yerleşmesinin aynısını temin edip, tanzim eden personelimiz tercüme ile belgenin aslı arasındaki farkın tespit edilemeyeceği kadar dikkatlidirler.

Şema, diyagram, grafik, tablo ve organigramlar personelimiz tarafından en yeni ve en uygun şekilde tanzim edilmektedir.

Tercümanlarımız, konferans, kongre, iş görüşmeleri, reklam sunuşları, sanatkar açılışlar veya diğer güncel gösterilerde kaliteli ve zamana uyarak sözlü tercüme yapmak için yanınızda bulunacaklardır.

Genel olarak, 24 saat içinde takriben 4000 kelime tercüme edilebilmektedir ancak, istediğiniz süreye uymak için teslimatı en kısa zamanda yapabilmemiz hususunda imkanları zorlayabiliriz.

Sizler için yapılan tercümelerin gizliliği firmamızın profesyonel görevidir.

Tercümelerle ilgili teferruatlı biligiler Bayan Ruxandra TİCHESCU tarafından İngilizce olarak telefonda temin edilebilir.

tel.(+4) 0744 356635 
(+4) 0722 347225(+4) 0722 FISCAL
(+4) 021 3483248 
veya yazılı olarak İngilizce (+4) 031 4083262 faksla başvuruda bulunabilirsiniz.

E-mail: office@translator.ro

Bld.Camil Ressu 53, bl.H14, sc.7, apt.123, parter (giriş katı)
Sector 3, Bükreş -031744, Romanya
Tel: (+4) 021 3483248

Bld.Nicolae Balcescu 23, sc.B, et.1, apt.20
Sector 1, Bükreş -010044, Romanya
Tel:(+4) 021 3151234

Adreslerinde bulunan ofislerimizde bekleriz.

Yeminli tercüman olup, bizimle çalışmak isterseniz İngilizce veya İspanyolca olarak bu formu doldurabilirsiniz